KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Kişisel Verilere İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), Tekin Dar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Habby Yaka”) kapsamında, veri sorumlusunun açıklama yükümlülüğü, Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

Hangi kişisel verileri kaydediyoruz?

Kimlik Bilgileriniz, adınız, soyadınız, kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici kimlik numaranız, doğum yer ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik bilgileriniz; iletişim bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri pazarlama hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartlarına uygun olarak tutulan sesli arama kayıtlarınız ve e-posta, mektup yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde elde ettiğiniz kişisel verileriniz veya diğer araçlar; Muhasebe kaynak bilgileriniz, banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz; özel sağlık sigortası verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; Şirketimizin birimlerini ziyaret etmeniz durumunda kamera görüntüleriniz güvenlik ve inceleme amacıyla, otoparkı kullanıyorsanız plaka bilgileriniz, anlaşmalı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından işlenen Sağlık Bilgileriniz veya herhangi bir sağlık ve cinsel ilişki amacıyla saklanmaktadır. Bunlar sonucunda elde edilen yaşam bilgileri. Habby Collar’a iş başvurusunda bulunmanız halinde, bu kapsamda sağlanan özgeçmiş de dahil olmak üzere kişisel verileriniz ve Habby Collar çalışanı veya ilişkili çalışanı olmanız halinde, hizmet sözleşmeniz ve işinizle ilgili her türlü kişisel ve özel kişisel verileriniz yetenek kaydedilir.

Kişisel verilerinizi kaydetme nedenleri nelerdir?

Habby Collar tarafından elde edilen her türlü kişisel veri aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir: Kimliğinizi doğrulamak, şirketimizin iç işleyişini ve günlük operasyonları planlamak ve yönetmek, risk yönetimi ve kalite iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, ürünlerimizi iyileştirmek ve ürünlerimizi iyileştirmek için değerlendirmeler yapmak ve hizmetler, araştırma, yasal ve düzenleyici gereklilikler, e-bülten aboneliğinizin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi, hastaneler, tıp merkezleri ve anlaşmalı kurumlar ile ilişkinizin teyidi, ürün ve hizmetlerimizin faturalandırılması, talep edilen bilgilerin özel sigorta şirketleri ile paylaşılması, yürürlükteki mevzuat bağlı Bakanlıklar ve ilgili kamu kurumları için. Talep edilen bilgileri kurum ve kuruluşlarla paylaşıyor, ürün ve hizmetlerimizle ilgili tüm soru ve şikayetleri yanıtlıyor, şirketimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında gerekli tüm yardımları alıyor, teknik ve idari tedbirleri alıyor, ürün ve hizmet kullanımınızı analiz ediyoruz. sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek için verilerinizin saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumların ve resmi makamların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin alınması, çalışanlarımızın eğitilmesi ve geliştirilmesi, kötüye kullanım ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, bloke edilmesi ve iptal edilmesi işlemleriniz, verileriniz ile ilgili mevzuat gereği tutulması gereken bilgilerin saklanması, şu anda ve gelecekte işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla finansal anlaşma sağlanması, memnuniyetin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yan hizmetler, sağlamak ürün ve hizmetlerin oluşturulması ve geliştirilmesi. Kişisel verileriniz finansmanın planlanması ve yönetimi, memnuniyetin artırılması, araştırma ve benzeri amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçları nelerdir?

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile Yönetmelik’in ilgili maddeleri çerçevesinde işlenebilmekte ve bu faaliyetlerin niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Şirketimizin idari, ticari ve ekonomik faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileriniz, iş başvurularının toplanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle temasa geçilmesi, organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi faaliyetler nedeniyle işlenmektedir. çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın ilgili yasalara uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, Habby Collar’ın sunduğu hizmetlerden ilgili kişilerin yararlanması için iş birimlerinin yapması gereken çalışmalar ve ilgili iş süreçlerine yön verilmesi, ticari veya bilimsel stratejilerin planlanması ve uygulanması Habby Collar’ın, hukuki, teknik ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla; özel sigorta şirketleri, İlgili Bakanlıklar ve alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü adli makamlar, merkezi ve diğer üçüncü kişiler, yetkili temsilcileriniz, avukatlar , vergi ve finans, iş ortaklarımız ve yukarıda belirtilen amaçlarla hizmetlerini geliştirmek veya yürütmek için işbirliği yaptığımız diğer üçüncü kişiler, danışmanlar ve denetçiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi makamlar ve diğer üçüncü kişiler, şirket Şirketimiz tarafından kullanılan sunucular ve veri depolama birimleri, yazılım uygulamaları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde, yedeklenerek yurt içinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. sistemlerin yanı sıra gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında da

İşlediğimiz kişisel verileriniz sadece ilgili departmanlar, ilgili departmanda çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile işlenme amacına uygun olarak gerekli çalışmaların yapılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla paylaşılmaktadır.

İşle bizim kişisel kullanımız sadece kişisel ilgili departmanlar, ilgili departmanda çalışan kişiler ve ortaklarımız ile işlenme amacına uygun olarak tasarlanacak ve tasarlanacaklardır.

Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

Habby Collar’ın faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriyle ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesi ve Yönetmelik’in 10. maddesinde sayılan hakları çerçevesinde Habby Collar’a;

  1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilere erişme ve talep etme,
  4. Kişisel verilere erişme ve talep etme,
  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini isteme,
  7. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmelik’in 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteme,
  8. Bunun (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin/kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın tazminini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Şirket internet sitesinde yer alan “Kişisel Veri Talep Formu”nu form üzerinden size en uygun yöntemle kimliğinizi kanıtlayarak doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullandığınızda ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Habby Collar’a başvuru yaptığınızda, başvurunuzdaki talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak detaylı bilgi için Tekin Dar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tekin Dar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


İletişim bilgileri


KEP adresi: tekindar.tekstil@hs01.kep.tr,


MERSİS Numarası: 08340762756275900012


E-Posta Adresi: info@habbycollar.com


Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Osmangazi Caddesi 2088. Sokak No:9 Zemin Kat, 34200 Bağcılar/İstanbul


Merkez Telefon Numarası: +90 212 429 13 31


İletişim için web sitesi adresi: https://habbycollar.com/


* Yazılı başvuruda lütfen zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgi Talebi” konusunu belirtiniz.